Adótanácsadás

A sikeres üzleti élet egyik legproblematikusabb tényezője a folyamatosan változó adótörvényeknek való pontos, de hatékony megfelelés. Az adótanácsadás egy teljesen független és önálló iparággá nőtte ki magát. Napjainkban a professzionális adótanácsadás igénybevétele elkerülhetetlenné vált a vállalkozások számára.

Adótanácsadóként a tudásunk legjavát adjuk, hogy megbízóink az általuk végrehajtott ügyletek adókövetkezményeivel tisztában legyenek, az ügyletek a legoptimálisabb adóteherrel járjanak számukra és így figyelmüket kizárólag a saját feladataik teljesítésére összpontosíthassák. Akár társasági adóról, általános forgalmi adóról, személyi jövedelemadóról, illetve egyéb járuléknemekről legyen szó munkatársaink komplex módon áttekintik az egyes ügyleteket és valamennyi adózási és adóval kapcsolatos adminisztrációs kötelezettséget megállapítanak.

Tanácsadóinkon keresztül ügyfeleink hozzájutnak mindahhoz a szakmai tapasztalathoz, amelyet a sokéves működésünk során változatos ügyletekben elsajátítottunk. Ezen tapasztalatokat ügyfeleink sikerrel alkalmazhatják saját vállalkozásukban is adóterheik racionalizálására.

Tanácsadóink készséggel állnak ügyfeleink részére Adóhatósági revíziókkal és önrevíziókkal, hatósági állásfoglalásokkal, valamint jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos kérdésekben.


Legfontosabb szolgáltatásaink:

 • Társasági adóval, általános forgalmi adóval, személyi jövedelemadóval és egyéb járulék-nemekkel kapcsolatos adótanácsadás;
 • Jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos szolgáltatások;
 • Teljes adminisztráció átvilágítása;
 • Adótanácsadás az elektronikus számlázással, elektronikus archiválással és elektronikus áfa-bevallással kapcsolatban, valamint a szükséges rendszerek biztosítása;
 • Teljes körű adóhatósági ügyintézés

 


Gyakran feltett kérdések

Mikor kell benyújtani adóbevallást?

Minden magánszemély köteles személyi jövedelemadó bevallást készíteni adóévenként, akinek adott évben bevétele volt, melyet legkésőbb az adóévet követő év május 20-áig kell benyújtania az APEH számára. A belföldi illetőségű magánszemélyek adókötelezettsége az összes bevételükre kiterjed, míg a külföldi illetőségű magánszemélyek csak abban az esetben kötelezettek adóbevallást benyújtani a Magyarországon, ha a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó bevételük volt, vagy nemzetközi szerződés, vagy viszonyosság alapján kötelezettek rá.
(1995. évi CXVII. Tv. A személyi jövedelemadóról II. fejezet 2.§(4).

Mikor nem kell adóbevallást benyújtanunk?

 • Ha a magánszemély az adott adóévben semmilyen bevételhez nem jutott.
 • Ha szerzett jövedelmet, de az törvény alapján adómentes bevételnek minősül. Adómentes bevételek közé tartozik:
  • szociális ellátások (pl.: árvaellátás, házastársi pótlék, szociális támogatás,időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély)
  • lakással kapcsolatos támogatások
  • közcélú juttatások
  • egyes tevékenységekhez kapcsolódó adómentes bevételek
  • károk megtérülése, kockázatok kezelése
  • egyes költségtérítés jellegű bevétel
  • természetbeni juttatások (pl.: bölcsődei szolgáltatás, foglalkozás-egészségügyi ellátás, kegyeleti ellátás, szolgálati szálláson, munkásszállón történő elhelyezés)
  • adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések (pl.: munkaruházati termék)
 • Azt a bevételt, ami nem minősül jövedelemnek, így az ingó vagyontárgy, ingatlan, és a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt sem, ha abból jövedelem nem keletkezik.
 • Ha a bevételt a magánszemély nyugdíjpénztári kedvezményezettjeként szerezte, de csak akkor ha kapott bevétel nem minősül nyugdíjszolgáltatásnak, és ha a magánszemély nyilatkozatott tett a nyugdíjpénztárnak, hogy adófizetési kötelezettsége nincs, és ha erről a nyilatkozatról az adóévet követő január 31-ig az adóhatóságot is tájékoztatja (adatszolgáltatás).
 • Ha az adóévben ingó vagyontárgyat ruház át, de annak értéke nem haladja meg a 200 ezer forintot.
 • Értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből, életjáradékból (csak osztalékra vonatkozó szabályok szerinti adókötelezettség esetén) származó jövedelem és vállalkozásból kivont jövedelem esetén, ha az ezekből összesen származó jövedelem nem haladja meg a 100 ezer forintot és ha az adót a kifizető már levonta.
 • Bármilyen egyéb különadózó jövedelmet (kivéve az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetét), ha a megfelelő adót a kifizető már levonta.
 • Olyan jövedelem esetén, ami nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható, kivéve az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelmek esetén, ezeket a bevallásban fel kell tüntetni.
 • Olyan jövedelem esetén, amit valamely külön törvény alapján nem kell bevallani.(Személyi adózás)

Diákok nyári munkát hányadik életévük után végezhetnek?

Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte. Abban az esetben azonban, ha a diák általános iskola, szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésében vesz részt, a 15. életévét betöltötte – a szülők írásos beleegyezésével – az iskolai szünet ideje alatt létesíthet munkaviszonyt.
Vannak olyan tevékenységek (pl.: művészeti-,sporttevékenység), amelyeknél feltétel a tanköteles életkor betöltése, valamint a gyámhatósági engedély.
Diákmunka

Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a diák?

A diák foglalkoztatható munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (például megbízási szerződéssel), egyszerűsített foglalkoztatás keretében(amely az alkalmi munkavállalói kiskönyv helyett van), tanulói szerződéssel és együttműködési megállapodással.
Diákmunka

Hírlevél

Árfolyamok

ECB Exchange Rates on
 2022. január 20. csütörtök.
European euro. Used by 15 memberstates and 6 contries or areas outside the European union. EUR         
Hungarian forint HUF         
Swiss franc CHF         
Pound sterling. Scotland and Ireland issues own, diffrent, banknotes. GBP         
Australian dollar AUD         
US dollar USD         

Pontos idő

Hírcsatorna

SZOLGÁLTATÁSAINK

 • Könyvelés

 • Adótanácsadás

 • Számviteli ügyintézés

 • Hivatali képviselet

 • Személyzet és Munkaügy

ELÉRHETŐSÉGÜNK

house ikon  8900 Zalaegerszeg
  Juhász Gyula utca 6.

 mobil ikon   06 30 251 8002


mail ikon 
  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Copyright © 2022 Törővel Kft. Minden jog fenntartva.