ÁFA törvény változásai a gyakorlatban

AZ ÁFA TÖRVÉNY IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSOS ÜGYLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSAI A GYAKORLATBAN

Már megszokhattuk, hogy a szokásos évi eleji adóváltozásokat tartalmazó törvénycsomagba belekeverednek évközi változások is. Ilyen évközi változással kell számolnunk 2014. július 1-től az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény), úgynevezett időszaki elszámolásos ügyleteire vonatkozó 58-59.§-ai esetében.

A teljesítés időpontja 2014. július 1-től

A 2014. június 30-ig hatályos szabályozás szerint az Áfa törvény 58.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik”.

2014. július 1-től az Áfa törvény fentiekben idézett 58.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja.”

A jogszabályi rendelkezés 2014. július 1-e előtt, illetve után hatályos szövegezéséből látható, hogy amíg 2014. július 1-e előtt az időszaki elszámolásos illetve folyamatos teljesítésű ügyletek esetében a teljesítési időpontja a fizetés esedékessége volt, addig 2014. július 1-től a teljesítés időpontja már annak az időszaknak az utolsó napja lesz, amelyre a teljesítés vonatkozik. A teljesítés időpontja pedig „pénztárcát” érintő kérdés, hiszen főszabályként a teljesítés időpontjában keletkezik az adófizetési kötelezettség. Alapvetően 30 napos fizetési határidő esetén (havi egyenlő számlázás) megkétszerezi a júliusi fizetendő ÁFÁ-t. Számítsunk rá a finanszírozásnál!

Egy példával szemléltetve a változásokat:

A felek havi elszámolásban állapodtak meg oly módon, hogy az elszámolási időszak a hónap első napjától az utolsó napjáig tart, és a tárgyhónapot követően hónap 25-e a fizetési határidő. E példa szerint 2014. május havi teljesítés esetén 2014. június 25-e a fizetési határidő és egyben a teljesítés időpontja is.

Az eladó vagy a szolgáltatást nyújtó fél ennek megfelelően 2014. június hónapot magában foglaló bevallásában szerepelteti az ügylet áfa összegét. Így néz ki a „régi” szabályozás szerint a teljesítés. Az új szabályozás szerint – a fenti elszámolási mód mellett – a 2014. július havi teljesítés fizetési határideje 2014. augusztus 25-e, azonban a teljesítés időpontja 2014. július 31-e lesz. Az eladó illetve a szolgáltatást nyújtó fél ennek megfelelően 2014. július hónapot magában foglaló bevallásában szerepelteti az ügylet áfa összegét.

A változásokkal kapcsolatban érdemes figyelemmel lenni arra, hogy amikor az elszámolási időszak és a fizetési határidő nem azonos áfa bevallási időszakra esik, amiként a fenti példa is szemlélteti, előfordulhat, hogy a nem pénzforgalmi elszámolást végző eladónak illetve a szolgáltatást nyújtó félnek előbb kell bevallania illetve befizetnie az ügyletre jutó áfa összeget, mint hogy az ügylet ellenértékét megkapná, ugyanakkor a vevő illetve szolgáltatást igénybe vevő fél korábban visszaigényelheti az ügylet áfa összegét, mint hogy azt ki kellene fizetnie.

Az átmeneti rendelkezések

A fenti példát alapul véve felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha az elszámolási időszak 2014. június hónapra esik, és a fizetési határidő 2014. július 25-e.

Az átmeneti rendelkezések szerint a 2014. július 1-től hatályos szabályozást az alábbi két feltétel együttes fennállása esetén kell alkalmazni:

– az érintett elszámolási időszaknak 2014. június 30-át követően kell kezdődnie, és

– az érintett elszámolási időszakra vonatkozó fizetési határidőnek 2014. június 30-át követő időpontra kell esnie.

Az átmeneti rendelkezések szerint tehát a 2014. július 1-e előtti szabályt kell alkalmazni, vagyis a fizetési határidő lesz a teljesítés időpontja az alábbi példákkal illusztrált esetekben:

– 2014. június havi elszámolási időszakra 2014. július 25-e a fizetési határidő,

– 2014. július havi elszámolási időszakra 2014. június 25-e a fizetési határidő,

– 2014. június és 2014. augusztus időszakra eső elszámolási időszaknál a fizetési határidő 2014. július 25.

A 2014. július 1-e utáni szabályt kell alkalmazni, vagyis az érintett elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés időpontja az alábbi példákkal illusztrált esetekben:

– 2014. július havi elszámolási időszakra 2014. augusztus 25-e a fizetési határidő,

– 2014. július és 2014. szeptember közötti időszakra eső elszámolási időszaknál a fizetési határidő 2014. július 25.

Az utóbbi példa esetében, vagyis amikor 2014. július és 2014. szeptember időszakra eső elszámolási időszaknál a fizetési határidő 2014. július 25-e lesz, már az új szabályt kell alkalmazni, amely szerint a teljesítés időpontja 2014. szeptember 30-a lesz, viszont a fizetési határidő korábbi, mint a teljesítés időpontja. Ez esetben a fizetési határidőben megfizetett összeget előlegként kell kezelni, vagyis az Áfa törvény 59.§ (1) bekezdése értelmében az előleg átvételének időpontjában az eladónak illetve szolgáltatást nyújtó félnek adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Forrás: Magyar Könyvelők Országos Egyesülete Könyv-Vitel folyóirat 2014/5

 

Pontos idő

SZOLGÁLTATÁSAINK

  • Könyvelés

  • Adótanácsadás

  • Számviteli ügyintézés

  • Hivatali képviselet

  • Személyzet és Munkaügy

ELÉRHETŐSÉGÜNK

house ikon  8900 Zalaegerszeg
  Kossuth Lajos utca 62/B. I.emelet 1.

telephon ikon

  06 92 316 949  mobil ikon   06 30 981 5691

mail ikon  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Copyright © 2019 Törővel Kft. Minden jog fenntartva.