Számla kötelező elemei

A számla kötelező adattartalma a következő:

a) a számlát azonosító adatok:

 - a számla kibocsátásának kelte;

 - a számla sorszáma, amely a számlát - kétséget kizáróan - azonosítja;

 b) a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját azonosító adatok:

 - az adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette (csoportos áfa-alanyiság esetén az ügyletet teljesítő tag adószáma mellett a csoportazonosító szám is),

 - neve és címe,

 - pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma

 c) a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét azonosító adatok:

 - neve és címe,

 - adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását a részére teljesítették, vagy

 - adószáma, amely alatt a termék adómentes Közösségen belüli értékesítését részére teljesítették, vagy

 - adószámának (illetve csoportos áfa-alanyiság esetén csoportazonosító számának) első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra áthárított adó a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le (gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön);

Hírcsatorna

SZOLGÁLTATÁSAINK

  • Könyvelés

  • Adótanácsadás

  • Számviteli ügyintézés

  • Hivatali képviselet

  • Személyzet és Munkaügy

ELÉRHETŐSÉGÜNK

house ikon  8900 Zalaegerszeg
  Kossuth Lajos utca 62/B. I.emelet 1.

telephon ikon

  06 92 316 949  mobil ikon   06 30 251 8002

mail ikon 
  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Copyright © 2020 Törővel Kft. Minden jog fenntartva.